Styret

Erik Werner Schrøder

Styreleder

Kate June Dyhre Traaserud

Kasserer

Ole Petter Tveiten

Nestleder

Torbjørn Småkasin

Styremedlem

Per Arild Haugland

Styremedlem / Sportslig

Haakon Hartvedt

Styremedlem

Hallgeir Mælandsmo

Styremedlem / Sportslig

Bjørn Småkasin

Varamedlem

Valgkomite

Håvard Natadal

Valgkomite