Styret innkaller herved til årsmøte i Heddal IL - Skiskyting

Styret innkaller herved til årsmøte i Heddal IL - Skiskyting

.

Årsmøtet avholdes den 08.02.21 kl 19:00 på Grønkjær Skisenter, men møte flyttes til Teams dersom
smittevernbestemmelser tilsier dette.
 
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 25.01.21 til arve@gos.as.
 
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før
årsmøtet på http://www.heddalil.no/skiskyting og på Facebook gruppa til Heddal IL - Skiskyting.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha
betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett,
valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret