Styret

Christer Kornstad

Styreleder

Irene Småkasin

Sekretær

Sindre Stange Sjøbakken

Kasserer

Hans Olav Skildrud

Styremedlem

Stian Kittelsen

Styremedlem

Bjørn Hallvard Lund

Styremedlem