Skiskytterstyret

Arve Særsland

Styreleder

Irene Johanne Førde

Nestleder

Ragnhild Mork

Kasserer

Rune Tveiten

Våpenansvarlig

Renate Gadegaard

Styremedlem

Katrine Finkenhagen

Trivsel og tur

Mari Engebretsen

Styremedlem